КУЛТУРА И БИТ

 

КУЛТУРА И БИТ

 


Дълбока котловина,северно от сегашното с.Селановци се е оформила от водите на някогашното Самарско море,което е заливало цялата равнина между Карпатите и Стара планина.Следствие бавното издигане на Европейския континент водите на това море се изтиглят в леглото на на днешно Черно море.Така външните земни сили-ветрове,дъждове и слънчево греене в далечното минало оформят местността“ Старо село“.По скатовете на тази котловина израстват буйни брястове и букови гори,а между тях бълбукат бистри изворчета. Около тези бистри изворчета се заселват нашите деди.Няма точни данни годината,но в турските данъчни регистри през 1430г то е отбелязано като състоящо се от 13 къщи ,към които се прибавяли и домовете на 3 вдовици българки.По това време то било владение на Оряховски Займин-Емирне бей.В този документ селото е записано същото име и поради това твърдим, че не може да бъде турско село,щом се среща в османски документ от 1430г със сегашния си изговор. През 1860г Селановци брои 310 двора българи,които нямат църква и селото е най голямо в каза Рахово/гр Оряхово/.До 1872г е построена църквата св.Петка със свещенник поп Димитър Панов.За първи път училище е открито тук през 1876г. В края на 19 в за да се отърват от гнета, по будните селановчани започнали да търсят пътища за просвета и избавление.Така било създадено читалището в селото през 1894г .Негови основатели били учителите Ив.Йолов и Петко Йоницов,които нарекли“Самообразование“. От своето създаване досега народните читалища са свързани с културното и просветно развитие на всички български поколения .Тяхната роля и значение за запазване националната ни култура е голяма.Читалище „Самообразование 1894“ продължава да дава своят принос за духовното развитие на хората.Читалището разполага със собствен сграден фонд със 744 кв.м застроена площ върху общинска земя. – зали на първи етаж -салон с 430 места,сцена от 120 кв.м,2 гримьорни,джоб 60кв.м,4 канцеларии,2репетицьонни зали с по 50 кв.м – втори етаж -библиотека с 3 зали за свободен достъп,гардеробиерна,още 2 гримьорни,балкон със 130 места,книгохранилище и архивно помещение. Читалището се ръководи от пет членно настоятелство,което организира дейноста му,която е тясно свързана със другите просветни институции,където се обучават и развиват талантливи и и инциативни читалищни членове.Работата на читалището ни има трайни традиции в областа на самодейността,библиотечното дело и запазване жив самобитния български корен. Към читалището работят няколко танцови състава.
Те участват в общоселски ,общински и областни мероприятия.Традиционно е участието ни в национални изяви-Копривщица,старопланински събор“Балкан фолк“-фестивал номер едно в Европа за традиционни народни изкуства.От дълги години се подържат връзки на обменни начала с гр Шостка Украйна.Периодично съставине ни се включват в трансграничния фолклорен преглед в гр Бекет.Благодарение на красотата и силата на нашите танци сме високо оценени от журита и художествени съвети на „Балкан фолк Академи“,“Евро фолк“гр Царево,“Младежка фолклориада“гр Лозенец,“Международна туристическа борса“ гр София.На тези фестивали има прекрасна възможност да покажем таланта професионализма си.Благодарение на тях през 2005 г записахме филм за дейноста на читалището който бе поръчан и излъчен в над 50 кабелни телевизии. В общоселски мероприятия учасдтвува със своята талантлива изява и театралния състав,който организира и самостоятелни изяви.От 10 г в читалището работи и кръжок по етнография и и фолклор с ученици от училището,който подържа жива традицията за изучаване селановския бит,култура и фолклор.По негова инициатива се възраждат традиционните празници-Коледа,Сирни заговезни,Тодоровден и Великден.Кръжокът е национален първенец на конкурса“За хляба наш“гр.Благоевград.В читалището от няколко години е открита музейна сбирка“Селановския бит и творчество през вековете „.Там кръжока периодично провежда своите сбирки за създаване автентична атмосвера .Посрещаме гости на селото които с интерес се запознават с бита на стария селановчанин. Читалището организира разнообразни викторини ,конкурси,изложби,утра,вечери,посещения на певци,артисти,срещи с писатели,честване на бележити дати и годишнини!Цялостната дейност на всички значими мероприятия се организира от читалищните работници в читалищната сграда.


В селото има културна исторически паметници
-паметник на мотиката/единствен в Бългaрия/
-паметник на загиналите в първата световна и балканската война
-паметник на загиналите в антифашистката война
-Останки от църквата в старото село
Туристически забележителности -В старото село което се намира в живописна падина са разположени 3 чешми от турско време /възстановени преди години с финасовата помощ по царските проекти/.Покрай две от тях тече поточе ,успоредно с него минава пътя за местноста „Блатото“.Там е природния резерват със защитени от закона видове-блатно кокиче и водна лилии.